Cập nhật:
09:32 | 17/05/2021
h.nay[1]: Số ca nhiễm hôm nay trên toàn cầu (Hôm nay) được tính từ 00:00 đến 23:59 theo múi giờ GMT+7 múi giờ Việt Nam thay vì múi giờ GMT +0
Cập nhật Bộ Y tế lúc: 09:49 17/05/2021 GMT+07
Cập nhật từ Worldometers lúc: 09:32:36 | 17/05/2021 GMT+07