Cập nhật:
03:49 | 30/09/2020
03:59 30/09 h.nay Tổng
Ca nhiễm +48

5.531

Đ. nhiễm 543
Hồi phục 4.866 87.98%
Tử vong +0 122 2.21%
87.98%
BIỂU ĐỒ Cuba
VÙNG/TP
BẢN ĐỒ DỊCH TOÀN CẦU
BIỂU ĐỒ CÁC QUỐC GIA
THỐNG KÊ THEO QUỐC GIA
NHIỄM MỚI CHẾT M.CHẾT KHỎI NẶNG
TOÀN CẦU 33.758.948 213.615 1.010.098 3.960 24.817.922 65.477
Mỹ 7.392.780 +31.169 210.490 +682 4.637.546 14.143
Ấn Độ 6.219.224 +76.205 97.450 +1.099 5.176.371 8.944
Brazil 4.753.410 +5.083 142.280 +119 4.084.182 8.318
Nga 1.167.805 +8.232 20.545 +160 952.399 2.300
Colombia 818.203 25.641 722.536 2.220
Pê Ru 808.714 32.324 670.989 1.354
Tây Ban Nha 758.172 +9.906 31.614 +203 0 1.535
Mê-hi-cô 733.717 +3.400 76.603 +173 527.278 2.334
Argentina 723.132 16.113 576.715 3.678
Nam Phi 672.572 +903 16.667 +81 606.520 539
Pháp 550.690 +8.051 31.893 +85 96.327 1.204
Chile 461.300 +1.629 12.725 +27 434.794 865
Iran 453.637 +3.677 25.986 +207 378.727 4.079
Vương Quốc Anh 446.156 +7.143 42.072 +71 0 297
Bangladesh 362.043 +1.488 5.219 +26 273.698 0
I-Rắc 358.290 +4.724 9.122 +70 288.812 559
Ả Rập Xê-út 334.187 +539 4.739 +27 318.542 1.005
Thổ Nhĩ Kỳ 317.272 +1.427 8.130 +68 278.504 1.583
Ý 313.011 +1.648 35.875 +24 226.506 271
Pakistan 311.516 +675 6.474 +8 296.340 419
Philippines 309.303 +2.025 5.448 +68 252.930 1.758
Đức 290.466 +1.848 9.556 +11 254.200 353
Indonesia 282.724 +4.002 10.601 +128 210.437 0
Israel 235.465 +2.200 1.523 +16 167.568 778
Ukraine 204.932 +3.627 4.065 +69 90.250 177
Canada 156.696 +1.395 9.289 +11 133.461 110
Ecuador 134.965 11.280 112.296 366
Bolivia 134.223 +322 7.900 +42 94.324 71
Qatar 125.533 +222 214 +0 122.448 53
Romania 125.414 +1.470 4.792 +44 100.636 551
Morocco 121.183 +2.076 2.152 +39 100.253 440
Hà Lan 117.551 +3.011 6.393 +13 0 153
Bỉ 115.353 +1.174 9.987 +7 19.301 140
Dominican 111.900 +234 2.101 +3 86.998 185
Panama 111.277 2.348 87.695 110
Kazakhstan 107.833 +58 1.699 +0 102.805 221
Kuwait 104.568 +587 607 +2 96.049 127
Ai Cập 102.955 5.901 95.586 41
Oman 98.585 +528 935 +11 88.528 190
Ả Rập Thống Nhất 93.090 +995 416 +3 82.538 0
Thụy Điển 92.466 5.890 0 20
Guatemala 90.968 +705 3.238 +4 79.654 5
Ba Lan 89.962 +1.326 2.483 +36 68.955 141
Trung Quốc 85.384 +12 4.634 +0 80.566 3
Nhật Bản 82.131 1.548 74.990 159
Belarus 78.260 +314 828 +6 74.320 0
Nepal 76.258 +1.513 491 +10 55.371 0
Honduras 75.537 +428 2.301 +12 26.957 16
Bồ Đào Nha 74.717 +688 1.963 +6 48.193 99
Costa Rica 74.604 +890 880 +19 30.703 230
Ethiopia 74.584 +640 1.191 +14 30.952 271
Venezuela 73.528 614 63.346 208
Bahrain 69.848 246 63.549 60
Séc 66.788 +905 635 +17 32.693 187
Ni-Giêia 58.460 1.111 49.895 7
Singapore 57.742 +27 27 +0 57.466 0
Uzbekistan 56.354 +578 466 +6 52.970 283
Thụy Sỹ 52.871 +225 2.069 +4 42.700 31
Moldova 52.029 +835 1.310 +9 38.579 568
Algeria 51.368 +155 1.726 +7 36.063 22
Armenia 49.901 +327 958 +1 43.849 0
Kyrgyzstan 46.522 +167 1.064 +0 42.761 24
Ghana 46.482 +38 301 +2 45.651 6
Áo 44.041 +609 796 +6 34.916 90
Azerbaijan 40.119 +58 590 +2 37.827 0
Palestine 39.541 +420 306 +7 31.047 0
Paraguay 39.432 818 23.063 161
Afghanistan 39.254 +21 1.458 +3 32.746 93
Kenya 38.378 +210 707 +7 24.740 44
Lebanon 38.377 +1.105 361 +10 17.110 170
Ai Len 35.740 +363 1.803 +1 23.364 17
Libyan Arab 34.014 +801 540 +13 18.902 0
Serbia 33.479 +65 749 +1 31.536 20
El Salvador 28.981 +84 839 +3 23.685 45
Đan Mạch 27.464 +392 650 +1 20.320 24
Bosnia 27.226 +225 843 +14 20.322 0
Úc 27.055 +11 882 +7 24.676 8
Hungary 25.567 +851 757 +8 5.173 51
Hàn Quốc 23.699 +38 407 +1 21.470 115
Cameroon 20.838 418 19.440 30
Bulgaria 20.271 807 14.339 42
Côte dIvoire 19.669 +28 120 +0 19.241 0
Hy Lạp 18.123 +416 388 +5 9.989 79
Macedonia 17.786 +112 737 +8 14.801 6
Tuy-ni-di 17.405 +1.291 246 +32 5.032 87
Croatia 16.380 +135 275 +3 14.947 26
Madagascar 16.377 +29 229 +0 15.139 16
Senegal 14.945 +26 310 +1 12.335 8
Zambia 14.715 +55 332 +0 13.937 0
Na Uy 13.861 +73 274 +0 11.190 4
Sudan 13.606 836 6.764 0
Albania 13.518 +127 384 +4 7.732 18
Myanmar 12.425 +794 284 +28 3.391 0
Namibia 11.140 +19 121 +0 8.937 15
Malaysia 11.135 +101 134 +0 9.939 13
Công Gô 10.631 +7 272 +1 10.129 0
Guinea 10.598 66 9.940 24
Montenegro 10.575 +134 164 +1 7.002 17
Maldives 10.194 +37 34 +0 9.037 12
Jordan 10.049 +823 57 +6 4.496 42
Guy-An (Pháp) 9.929 +34 66 +1 9.569 5
Phần Lan 9.892 +149 345 +0 7.850 4
Tajikistan 9.726 +41 75 +0 8.531 0
Slovakia 9.574 +231 45 +1 4.329 34
Haiti 8.740 227 6.757 0
Gabon 8.728 54 7.934 2
Mozambique 8.556 +268 59 +0 5.205 0
Luxembourg 8.431 +55 124 +0 7.136 4
Uganda 8.017 +240 75 +0 4.033 0
Zimbabwe 7.816 228 6.112 0
Mauritania 7.474 161 7.091 3
Jamaica 6.408 +238 101 +8 1.770 12
Cabo Verde 5.900 +83 59 +0 5.228 0
Georgia 5.866 +314 36 +4 2.324 0
Malawi 5.772 +2 179 +0 4.245 4
Cuba 5.531 +48 122 +0 4.866 6
Slovenia 5.487 +99 149 +0 3.682 27
Swaziland 5.452 108 4.844 11
Djibouti 5.416 +6 61 +0 5.344 0
Hong Kong 5.080 +4 105 +0 4.807 11
Nicaragua 5.073 149 2.913 0
Equatorial Guinea 5.028 83 4.740 4
Congo 5.008 89 3.887 0
Angola 4.905 +108 179 +3 1.833 10
Rwanda 4.836 +4 29 +0 3.125 0
Suriname 4.836 102 4.667 7
Trung Phi 4.806 62 1.840 2
Lithuania 4.587 +97 92 +0 2.349 0
Guadeloupe 4.487 42 2.199 24
Trinidad & TBC 4.441 +55 74 +2 2.454 13
Syrian 4.148 +46 197 +3 1.088 0
Aruba 3.934 +62 26 +1 3.181 12
Bahamas 3.903 +65 91 +2 2.072 79
Réunion 3.882 14 2.819 17
Somalia 3.588 99 2.946 0
Gambia 3.579 +10 112 +1 2.161 0
Thái Lan 3.559 +14 59 +0 3.370 1
Mayotte 3.541 40 2.964 2
Sri Lanka 3.374 +11 13 +0 3.230 0
Estonia 3.315 +49 64 +0 2.564 0
Botswana 3.172 16 710 1
Mali 3.101 +11 131 +1 2.443 0
Malta 3.035 +29 34 +2 2.484 0
Guyana 2.787 78 1.608 9
Nam Xu-đăng 2.700 +8 49 +0 1.290 0
Iceland 2.695 +32 10 +0 2.161 1
Benin 2.340 40 1.960 0
Guinea-Bissau 2.324 39 1.549 5
Sierra Leone 2.215 72 1.681 0
Y-ê-men 2.031 587 1.275 0
Burkina Faso 2.028 57 1.279 0
Uruguay 2.010 47 1.755 2
Andorra 1.966 53 1.265 9
Belize 1.891 +37 24 +0 1.208 2
New Zealand 1.835 +2 25 +0 1.755 1
Togo 1.749 47 1.336 0
Latvia 1.729 +32 37 +1 1.307 0
French Polynesia 1.728 +149 7 +1 1.431 11
Cộng hòa Síp 1.713 22 1.369 1
Lesotho 1.565 35 822 0
Liberia 1.343 +1 82 +0 1.221 0
Martinique 1.290 20 98 9
Ni-Giê 1.196 69 1.110 0
Chad 1.193 +8 85 +0 1.007 0
Việt Nam 1.094 +17 35 +0 1.007 0
Sao Tome & Principe 911 15 885 0
San Marino 727 42 676 3
Diamond Princess 712 13 651 4
Turks & Caicos 682 5 631 4
Channel Islands 664 48 600 2
Sint Maarten 645 +1 22 +0 549 6
Guinea 532 7 516 0
Đài Loan 513 7 480 0
Tanzania 509 21 183 7
Burundi 502 1 472 0
Comoros 479 +1 7 +0 464 0
Quần đảo Fa-rô 463 +3 0 +0 428 1
Gibraltar 391 +9 0 +0 342 0
Saint Martin 383 8 273 11
Eritrea 375 0 341 0
Curaçao 370 +6 1 +0 157 1
Mauritius 367 10 343 0
Isle of Man 340 24 315 0
Mongolia 313 0 305 1
Bhutan 280 +7 0 +0 210 0
Cam-pu-chia 277 +1 0 +0 275 0
Monaco 214 +2 2 +0 178 1
Cayman Islands 211 1 208 0
Barbados 190 7 178 0
Bermuda 181 9 167 0
Brunei 146 3 142 0
Seychelles 143 0 140 0
Lít-ten-xơ-tên 118 +1 1 +0 113 0
Caribe Hà Lan 106 +18 1 +0 24 0
Antigua & Barbuda 101 3 92 0
Quần đảo Vơ-gin-ni-a 71 1 66 2
Saint Vincent 64 0 64 0
St. Barth 48 0 25 0
Macao 46 0 46 0
Fiji 32 2 28 1
Dominica 30 0 24 0
Đông Ti-mo 28 +1 0 +0 31 0
New Caledonia 27 0 26 0
Saint Lucia 27 0 27 0
Grenada 24 0 24 0
Lào 23 0 22 0
Saint Kitts & Nevis 19 0 17 0
Xen-pi-e 16 0 6 0
Grin-len (Đan Mạch) 14 0 14 0
Malvinas 13 0 13 0
Montserrat 13 1 12 0
Thành Va-ti-can 12 0 12 0
Tây Sa-ha-ra 10 1 8 0
MS Zaandam 9 2 0 0
Anguilla 3 0 3 0
TIN TỨC
Việt Nam sản xuất kit xét nghiệm nCoV như thế nào?

Bốn đơn vị đang nghiên cứu và sản xuất kit xét nghiệm phục vụ mở cửa đường bay, trong đó Việt Á có thể cung ứng 100.000 bộ mỗi ngày.

16:59 | 24 Sep 2020 - VNE
200.000 người chết - phần nổi của 'tảng băng chìm' Covid-19 ở Mỹ

Mỹ đã vượt ngưỡng 200.000 ca tử vong sau 8 tháng Covid-19 càn quét, nhưng nhiều chuyên gia nhận định quy mô đại dịch thực sự lớn hơn rất nhiều.

08:00 | 24 Sep 2020 - VNE
Gần 974.000 người chết vì nCoV toàn cầu

Thế giới ghi nhận gần 974.000 người chết vì nCoV trong hơn 31,7 triệu người nhiễm, dịch dường như đang bùng phát trở lại ở châu Âu.

06:37 | 23 Sep 2020 - VNE
Bệnh nhân Covid-19 nặng nhất miền Bắc: 'Tôi được sinh ra lần thứ hai'

Người đàn ông 58 tuổi, quê Bắc Giang, sau một tháng rưỡi điều trị Covid-19, nhiều lúc tưởng chừng không thể sống, được tuyên bố khỏi bệnh, sáng 22/9.

14:38 | 22 Sep 2020 - VNE
Một người Hải Dương tái dương tính nCoV

Người đàn ông, 34 tuổi, ở Thanh Bình, TP Hải Dương, từng là "bệnh nhân 972", tái dương tính sau 20 ngày được công bố khỏi bệnh và ra viện.

10:27 | 21 Sep 2020 - VNE
Trung Quốc phát hiện nCoV trên gói mực nhập khẩu

Giới chức y tế tỉnh Cát Lâm ngày 20/9 thông báo phát hiện nCoV trên một số gói mực nhập khẩu, kêu gọi mọi người đi xét nghiệm nếu đã mua chúng.

07:31 | 21 Sep 2020 - VNE
Gần 965.000 người chết vì nCoV toàn cầu

Thế giới ghi nhận gần 965.000 người chết vì nCoV trong hơn 31 triệu người nhiễm, dịch có dấu hiệu bùng phát trở lại ở châu Âu.

06:34 | 21 Sep 2020 - VNE
Thủ tướng Pháp bị khiếu nại liên quan đến Covid-19

Một hiệp hội các nạn nhân Covid-19 ngày 17/9 đệ đơn khiếu nại Thủ tướng Pháp Jean Castex vì cho rằng ông phản ứng sai lầm trước đại dịch.

19:01 | 17 Sep 2020 - VNE
Châu Âu bước vào thời kỳ 'sống chung với Covid-19'

Những ngày đầu đại dịch, Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi người Pháp tổng lực chiến đấu chống Covid-19. Nay, thông điệp của ông là "học cách sống chung".

00:00 | 17 Sep 2020 - VNE
Gần 932.000 người chết vì nCoV toàn cầu

Thế giới ghi nhận hơn 29,4 triệu người nhiễm, gần 932.000 người chết do nCoV, đại dịch tại một số nước nguy cơ bùng phát trở lại.

06:31 | 15 Sep 2020 - VNE
Sự cố thách thức nỗ lực phát triển vaccine Covid-19

Giáo sư Oxford hồi tháng 4 tự tin 80% sản xuất thành công vaccine Covid-19 vào tháng 9, nhưng hai lần phải dừng thử nghiệm vì lý do an toàn.

19:00 | 13 Sep 2020 - VNE
Cháy rừng có thể khiến người dân Mỹ dễ nhiễm nCoV hơn

Chuyên gia Mỹ cảnh báo chất lượng không khí tồi tệ do cháy rừng có thể khiến người dân dễ nhiễm nCoV hơn so với bình thường.

23:09 | 12 Sep 2020 - VNE
Yêu cầu người từ Đà Nẵng về tự cách ly 14 ngày

Đà Nẵng chưa công bố hết dịch Covid-19 nên tiếp tục coi là vùng có dịch, nhiều địa phương yêu cầu người về phải tự cách ly 14 ngày.

14:44 | 11 Sep 2020 - VNE
Sản phụ mắc Covid-19 sinh con an toàn

"Bệnh nhân 411", mang thai tuần thứ 36, sáng nay sinh thường bé trai nặng 3,8 kg, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

11:27 | 10 Sep 2020 - VNE
Fauci: Mỹ chưa chắc có vaccine Covid-19 trước bầu cử

Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn về Covid-19 của Nhà Trắng, cho rằng Mỹ chưa thể sẵn sàng phân phối vaccine Covid-19 trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3/11.

07:26 | 9 Sep 2020 - VNE
Hơn 27,7 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu

Thế giới ghi nhận hơn 27,7 triệu người nhiễm, gần 901.000 người chết do nCoV, sóng Covid-19 thứ hai đang đe dọa nhiều quốc gia.

06:33 | 9 Sep 2020 - VNE
Hai công ty Mỹ - Đức tuyên bố sắp có vaccine Covid-19

Hai công ty Pfizer và BioNTech tự tin tuyên bố sẽ có loại vaccine ngừa Covid-19 được phê duyệt vào giữa tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới.

23:38 | 8 Sep 2020 - VNE
Hong Kong nới hạn chế Covid-19

Hong Kong sẽ cho phép tụ tập nhóm 4 người và mở cửa trở lại nhiều địa điểm thể thao từ ngày 11/9.

21:48 | 8 Sep 2020 - VNE
Phổi của bệnh nhân Covid-19 Hải Dương khỏe hơn

Tình trạng đông đặc phổi "bệnh nhân 1045" cải thiện hơn so với lúc nhập viện, chỉ cần hỗ trợ thở máy ở mức thấp sau 6 ngày điều trị.

20:55 | 8 Sep 2020 - VNE
Trung Quốc vun đắp hình ảnh Vũ Hán 'hồi sinh' hậu Covid-19

Vũ Hán, nơi ghi nhận những ca Covid-19 đầu tiên, giờ đã "hồi sinh" mạnh mẽ sau đại dịch, là thông điệp Trung Quốc nỗ lực truyền ra thế giới.

14:44 | 7 Sep 2020 - VNE
h.nay[1]: Số ca nhiễm hôm nay trên toàn cầu (Hôm nay) được tính từ 00:00 đến 23:59 theo múi giờ GMT+7 múi giờ Việt Nam thay vì múi giờ GMT +0
Cập nhật Bộ Y tế lúc: 03:59 30/09/2020 GMT+07
Cập nhật từ Worldometers lúc: 03:49:00 | 30/09/2020 GMT+07