Cập nhật:
22:48 | 28/09/2020
h.nay[1]: Số ca nhiễm hôm nay trên toàn cầu (Hôm nay) được tính từ 00:00 đến 23:59 theo múi giờ GMT+7 múi giờ Việt Nam thay vì múi giờ GMT +0
Cập nhật Bộ Y tế lúc: 22:58 28/09/2020 GMT+07
Cập nhật từ Worldometers lúc: 22:48:43 | 28/09/2020 GMT+07