Cập nhật:
16:40 | 29/07/2021
h.nay[1]: Số ca nhiễm hôm nay trên toàn cầu (Hôm nay) được tính từ 00:00 đến 23:59 theo múi giờ GMT+7 múi giờ Việt Nam thay vì múi giờ GMT +0
Cập nhật Bộ Y tế lúc: 16:53 29/07/2021 GMT+07
Cập nhật từ Worldometers lúc: 16:40:24 | 29/07/2021 GMT+07